แผ่นพับ ใบปลิว

 

โรงพิมพ์เจอาร์ รับทำ แผ่นพับ(leaflet) ใบปลิว(flyer) โบรชัวร์(brochure) แคตตาล็อก(catalogue) ต่างๆ

เคลือบ uv, PVCเงา, PVCด้าน และ spot UV

 

 

 

 

 

 

 

การพิมพ์ใบปลิว แผ่นพับ(Flyer/leaflet) 

แผ่นพับ หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่มีพับเข้าและกางออกได้จะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "แผ่นพับ"

(Flyer) หมาย ถึง สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระเรื่องเดียว  ได้แก่คำแถลง ประกาศ ชี้แจง ให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์   ใบปลิว และ แผ่นพับ อาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่

 

(Promotion) ด้วยการลด แลก แจก แถม กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในแผ่นพับ/ใบปลิว

 กำหนดช่องทางการแจกจ่าย  เช่น แจกหน้าร้านแจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง 

กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย 

และท้ายสุดให้กำหนดผลตอบรับ/ใบปลิวที่มีอยู่ในท้องตลาด แผ่นพับ/ใบปลิว ตามศูนย์การค้า

เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดู ที่ระบุข้างล่างเพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์

ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะมีข้อความ

อะไรและภาพประกอบอย่างไร ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง อาร์ตเวิร์คต้นฉบับ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป

 

 

 

แผ่นพับ แผ่นผับ ใบปลิว flyer laeflet leavelet

Visitors: 31,510