แท็ก ป้าย ฉลากสติ๊กเกอร์

 

ฉลากเป็นสิ่ง ที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าหลาย ๆ ชนิด

โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องติดฉลาก

และการพิมพ์ฉลากออกมาก็ต้องคมชัด ดูเด่น สะดุดตา

เห็นแล้วน่าซื้อสินค้านั้น ถ้าพิมพ์ฉลากออกมาได้ดี

อาจมีผลต่อยอดขายสินค้าได้ งานพิมพ์ฉลากของเรา

มีสีสันสมจริง ภาพคมชัด ทนต่อแสงและการขีดข่วน

พิมพ์ฉลากด้วย ระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาที่ย่อมเยา ถ้าต้องการติดฉลากไว้บนสินค้า อาจจะใช้สติ๊กเกอร์ 

 

 

 

โรงพิมพ์เจอาร์ รับทำฉลากสินค้าต่างๆ

ฉลาก นอกจากมีการบ่งบอกสินค้าที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์แล้ว ฉลากที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีข้อความต่าง ๆ ระบุตามข้อกำหนด

ดังต่อไปนี้

 

1. ชื่อ ประเภทสินค้า กรณีนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต                  2. ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย

3. ชื่อ/เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทยของผู้นำ                 4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขาย

5. ขนาดหรือปริมาณหรือปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้า                 6. วิธีใช้

7. ข้อแนะนำการใช้หรือห้ามใช้                                                8. คำเตือน (ถ้ามี)

9. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ                                         10. ราคาระบุหน่วยเป็นบาท

Visitors: 31,510