กฐิน ผ้าป่า ซองกฐิน ซองผ้าป่า ใบฎีกา

 

ใบฎีกา กระดาษเนื้อในที่ใส่ชื่อผู้ทำบุญ ทางเราจะใช้กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม

กระดาษดีพิมพ์ได้ทั้งสองด้านโดยมองไม่ทะลุกัน พื้นที่ขนาดเอ4 จะใส่ชือผู้ทำบุญได้

180-200 ชื่อ (ยกเว้นหน้าแรกจะใส่ชื่อได้น้อย)  เมื่อได้รายชื่อแล้ว ก็สามารถคำนวนได้ว่า

ต้องใช้ เอ4 กี่หน้า  ส่วนซองนั้น จะใช้ซองเบอร์ 9

ท่านที่ต้องการพิมพ์ซองผ้าป่า ให้สรุปรายชื่อให้ได้ก่อนจะได้รู้ว่าต้องใช้กระดาษ

ทั้งหมดกี่หน้าจึงจะคำนวนราคาได้ หากท่านพิมพ์รายชื่อไว้ใน word  แล้วส่งไฟล์งานให้เรา

งานพิมพ์จะถูกลง หากท่านอยู่ไกล  ทางโรงพิมพ์จะส่งงานไปให้ท่านทางพัสดุ

เก็บเงินปลายทาง คือท่านจ่ายเงิน(ส่วนที่ค้าง)ให้บุรุษไปรษณีย์ตอนรับของ

Visitors: 31,510