ปฏิทิน

ปฎิทินตั้งโต๊ะ มีทั้งแบบแนวนอน และแนวตั้ง เลือกรูปแบบที่เหมาะกับสินค้าเรา ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการ

แจกจ่ายในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างปฏิทินตั้งโต๊ะคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่ามีภาพประกอบและเดินเรื่องอย่างไรตลอด

ทั้งเล่มเมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์ค ต้นฉบับของปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนิน

ตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป

 

อนึ่งงานพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด โดยทั่วไปสำหรับ

การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ จะใช้กระดาษขนาด 6”x 8” สำหรับขนาดอื่น อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

 

 

ปฏิทินตั้งโต๊ะอาจจะพิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วย ระบบออฟเซ็ท

สามารถเคลือบ uv เคลือบพลาสติก เงา หรือ ด้าน เคลือบ spot uv หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้ กระดาษ

อาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 230 แกรม)สำหรับงานพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ร้อยห่วงเหล็ก/ห่วงพลาสติก

เข้ากับฐาน(ทำจาก กระดาษจั่วปัง หุ้มด้วยกระดาษบางขาว/พิมพ์สี) เพื่อความประหยัด สามารถลดการใช้ห่วงร้อย

เหลือ 4 ข้อแต่ละข้าง

 

ปฏิทินแขวนจีน

 

ปฏิทินแขวนจีน 

        1.       ปฏิทินแขวนจีน  ขนาดกว้าง X ยาว = 15 X 21 นิ้ว แบบมีดูดวงด้านข้างวันที่

        2.       ปฏิทินแขวนจีน  ขนาดกว้าง X ยาว = 15 X 21 นิ้ว แบบไม่มีดูดวง แต่มีช่องสำหรับบันทึก

        3.       ปฏิทินแขวนจีน ขนาดมินิไซส์ ขนาดกว้าง X ยาว = 10.5 X 15 นิ้ว แบบมีดูดวงด้านข้างวันที่

        4.       ปฏิทินแขวนจีน ขนาดมินิไซส์ ขนาดกว้าง X ยาว = 10.5 X 15 นิ้ว แบบไม่มีดูดวง แต่มีช่องสำหรับบันทึก

        5.       ปฏิทินแขวนจีนแบบโปสเตอร์ ขนาดกว้าง X ยาว = 15 X 7 นิ้ว

 

      

ในการสั่งทำปฏิทินจากทางโรงพิมพ์เจอาร์กรุณาสั่งล่วงหน้า 2-3 เดือนนะคะ

 

Visitors: 20,321