การขอราคา บิล ใบเสร็จ แบบฟอร์มต่างๆ

 

บิล แบบฟอร์มต่างๆ ถ้าไม่มีสำเนา เล่มละ 100 ใบ  ถ้ามีสำเนา เล่มละ 50 ชุด เป็นกระดาษเคมีในตัว หนา 55 แกรม

 

ในการสั่ง กรุณาระบุว่า

- ใน 1 ชุด มีกี่ copy รวมต้นฉบับ

-ใช้กระดาษสีอะไรบ้าง

-พิมพ์หมึกสีอะไร

-ใช้เข้าเล่มปรุหรือกาว ถ้ากาว จะดึงออกหมดทั้งชุด แต่ถ้าปรุ จะมีเหลือติดเล่มใบสุดท้าย

-รันนัมเบอร์/ตีเบอร์หรือไม่ และเลขรันเริ่มจากอะไร

 

* ถ้าไม่เอากระดาษเคมีในตัวกรุณาแจ้งด้วย

*ขั้นต่ำ 15 เล่ม

  

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 31,510