การขอราคา แผ่นพับ ใบปลิว

 

ในการสั่ง แผ่นพับ ใบปลิว ให้แจ้ง

-ไซส์ แผ่นพับ ใบปลิว ขณะกางออก

-พับกี่ตอน พับแล้วเป็นไซส์ไหน 

เช่น   กระดาษกางออกเป็น เอ4 พับครึ่งได้เอ5   เนื่องจากการพับ พับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

-กระดาษอะไร หนาเท่าไหร่

-เคลือบหรือไม่เคลื่อบอะไร

ในการเคลือบกระดาษจะมีการเคลือบ UV(เพิ่มความเงา) PVCใส/ด้าน(กันน้ำ และเพิ่มความเงา/ความด้าน) Spot UV (เงาเฉพาะจุด)

-พิมพ์กี่สี หน้าเดียว หรือ 2 หน้า

 

 

กระดาษที่ใช้ พิมพ์ใบปลิวส่วนใหญ่จะใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขึ้นไป

แผ่นพับมักใช้กระดาษ อาร์ตมัน 90 แกรม  ขี้นไป ขนาด เอ 4  พิมพ์หน้า หลัง พับ 3 ตอน

กรุณาตั้งชื่องานใบปลิว/แผ่นพับ เพื่อสดวกการตามงานภายหลัง ตัวอย่างชื่อ ใบปลิว คอนเสิรต

สั่งขั้นต่ำ 1000 ใบ

 

*กระดาษมันจะให้สีที่สดกว่ากระดาษด้าน

*ขั้นต่ำ 1000 ใบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 31,510