การขอราคา หัวจดหมาย ซองจดหมาย

 

หัวจดหมาย

-พิมพ์กี่สี

-ใช้กระดาษปอนด์ 80 หรือ ปอนด์ 100 (ในกรณีที่ไม่ระบุ ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์เป็น ปอนด์ 80 ไปค่ะ)

-จำนวนเท่าไร

 

กระดาษที่ใช้พิมพ์ หัวจดหมายส่วนมากจะเป็นกระดาษปอนด์ 80-100 แกรม

ขนาด A4(21 X29.7 ซม. หรือ 8.25 x 11.75 นิ้ว)

จำนวนสั่งถ้าเป็นเล่ม  ๆ ละ 100 ใบ กาวหัว    ถ้าเป็นรีม ๆ ละ 500 ใบ ไม่กาวหัว

 

*จำนวนขั้นต่ำ 10 เล่ม หรือ 2 รีม หรือ 1000 ใบ

 

 ซองจดหมาย

-พิมพ์กี่สี

-เป็นซองแบบไหน คลิกเพื่อดูขนาดและแบบซองที่เรารับทำ

-ต้องการเป็นฝาซองแบบ กระเป็น หรือ ฝาเหลี่ยม ให้ระบุด้วย

 

*ขั้นต่ำ 1000 ซอง

*ไม่รับพิมพ์ซองสำเร็จ 3-4 สีนะคะ ถ้า3-4 สี ต้องเป็นซองสั่งทำค่ะ

*ไม่ทำซองหน้าต่าง

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอราคา


Visitors: 31,510