แคตตาล๊อก โบรชัวร์

Brochure ( เป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า

หนังสือเล่มเล็กที่มีภาพ และ ข้อมูล สินค้า หรือบริการ

ภาพและข้อมูลนั้นอาจจะเป็น ข้อมูลขององค์กร เช่น

บริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ จุดมุ่งหมายของ โบรชัวร์ จึงใช้

เป็นสื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย

โบรชัวร์ ที่ดีมีคุณภาพ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับสินค้าและบริการ ทำให้การขายง่ายขื้นโบรชัวร์)

 

 

 

 

วางแผน พิมพ์ โบรชัวร์

กำหนดหัวข้อ และ เนื้อหาที่จะใส่ในโบรชัวร์ ท่านจะต้องเตรียม รูปสินค้า ที่คมชัด เพื่อที่รูปในโบรชัวร์จะได้คมชัดด้วย

ควรมีข้อความบรรยายรูปด้วยกำหนดขนาดที่จะพิมพ์ จำนวนหน้าที่จะพิมพ์ ให้ประเมิณจากจำนวนรูปและข้อความที่

จะลงในโบรชัวร์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์

เจอาร์ พรินติ้งโดยระบุขนาด จำนวนหน้า และจำนวนพิมพ์ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่าง โบรชัวร์ คร่าว ๆ (mockup)

เพื่อว่า ในขั้นตอนการออกแบบ จะตรงตาม ความต้องการ และ โรงพิมพ์ จะได้ตีราคาได้

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แคตตาล็อก จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าบริการเป็นรายปี สำหรับ

ให้ลูกค้าใช้อ้างอิงเป็นรายสะดวกสำหรับเสนอสินค้า/บริการที่ต้องการส่งเสริมการขาย ฯลฯ กำหนดหัวข้อที่จะ

บรรจุลงในแคตตาล็อคหลังจากนั้นเตรียมรูป(ชัดๆ) ของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่จะลงใน แคตตาล็อค

 

 

 

 การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีของ แคตตาล็อก ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความโดดเด่น ให้กับสินค้า

ทำให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อกนั้นประสบความสำเร็จ

 

 

ขนาดของโบรชัวร์ แคตตาล๊อก

ขนาด 10.25”x 15”,7.5”x 10.25”,5”x 7.5”, 3.5”x 5”
8.25”x 11.75”(A4
), 5.75”x 8.25”(A5),สำหรับขนาดอื่น อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

 

 

กระดาษที่ใช้ในการผลิต แคตตาล็อก (Catalogue) หรือ โบรชัวร์(Brochure)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80-310 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 90-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper) 90-310 แกรม
- กระดาษปก (Cover Paper) 180 แกรม

 

 

 


โบรชัวร์สามารถ เคลือบ ยูวี  เคลือบพลาสติก เงา หรือ เคลือบ

พลาสติกด้าน เคลือบ spot uv ปั้มนูน ปั้มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ หากต้องมีการเคลือบดังกล่าวควรใช้

กระดาษอาร์ต ที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 130 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป

ไม่ม้วนตัวแกรมขึ้นไป หรือ กระดาษอาร์ต มัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป

 

 

 

catalog catalogue cataloque brochure brosure แคตาล๊อก แคตตาล๊อก แคตตาล็อก แคตตาล๊อก โบชัว โบรชัวร์

Visitors: 31,510