การเตรียมงานพิมพ์ การส่งไฟล์งาน

ก่อนติดต่อโรงพิมพ์  หรือจะพิมพ์งาน  ลูกค้าควรเตรียมงานดังนี้

- เตรียมรูปคมชัดที่จะลงในงานพิมพ์  รูปที่ไม่คมชัดงานพิมพ์จะออกมาไม่คมชัดด้วย

 

-เตรียมตัวอย่าง โดยทำแบบจำลองขี้นมา เพื่อให้รู้ขนาด จำนวนหน้า จะได้ขอราคาจาก โรงพิมพ์ได้

 

-ตัวงานควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อย ในงานพิมพ์สี่สี ที่มีพิมพ์ถึงขอบ เพื่อเวลาตัดเจียนจะไม่เหลือขอบขาว

 

หากท่านมีรูปที่จะพิมพ์  ท่านควรจะแยกไฟล์รูปต่างหาก จะได้รูปที่ละเอียดคมชัด  รูปที่ท่านใส่ไว้ใน excel

หรือ powerpoint เวลาเอามาพิมพ์จะไม่ชัด   ถ้าท่านถ่ายรูปเอง  ควรใช้กล้องถ่ายรูปจริงๆ  แต่ถ้าใช้

รูปภาพที่มีอยู่แล้วควรใช้   scannerสแกนเป็นไฟล์รูปภาพที่มีความละเอียดสูง  อย่าใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายอีกที

 

 

ไฟล์งาน

ไฟล์ adobe illustrator หรือ adobe photoshop จะเป็นไฟล์งานที่ให้ความคมชัดที่สุด และรวดเร็ว

เนื่องจากสามารถส่งทำเพลทได้เลยถ้าไม่มีแก้ไข นอกจากนี้ ยังเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้สะดวก ทั้งนี้ทั้งนั้น

ถ้าเป็น photoshop ควรจะเซฟเป็นความละเอียดอย่างน้อย 400 dpi และควรเผื่อเนื้อที่ให้เลยออก

ขอบนอกกระดาษเล็กน้อย เพื่อตัดตก

 

ถ้าส่งเป็นไฟล์ภาพเพื่อใช้พิมพ์ แนะนำให้ใช้นามสกุล .tif ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่า .JPEG แต่ไฟล์ภาพ

และ pdf ทางเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ในกรณีที่มีการผิดพลาด ต้องให้ทางลูกค้าแก้ไขแล้วส่งมาใหม่

 

ไฟล์ word หรือ excel  สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ โดยทางเราต้องทำไฟล์ลอกแบบทั้งหมดของลูกค้า

และส่งไปให้ลูกค้าตรวจเพื่อปรับแก้ และยืนยันแบบ จึงจะพิมพ์ได้  ในกรณีโลโก้ไม่ชัด ต้องให้ลูกค้าส่ง

โลโก้ซึ่งมีความคมชัดพอสมควร ให้โรงพิมพ์ลอกแบบให้ใหม่

 

 

การส่งงานมายังโรงพิมพ์

1. ส่งมาทางอีเมล์ปกติ kpirin@gmail.com

2. ลูกค้าอาจฝากไฟล์ตามเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ

3. ส่งมาทาง www.mailbigfile.com   


 

 


ส่วนของโรงพิมพ์ เจอาร์

        เมื่อได้ข้อมูลงานพิมพ์จากลูกค้าแล้ว ทาง-โรงพิมพ์จะดำเนินการต่อไป ดังนี้


 -    ทำอาร์ตเวิร์ค ในขั้นแรก เราจะปรูฟด้วย  ทางอีเมล์หรือแฟกซ์ก่อน เพื่อดูรูปแบบงานให้ถูกต้อง 

เมื่อถูกต้องเรียบแล้ว ทาง โรงพิมพ์ จะปรูฟ ด้วย digital (ถ้าเป็นงานสี) ให้ลูกค้าตรวจสอบ ก่อนพิมพ์จริง 

ในกรณีที่ต้องมีการปรูฟสี หรือลูกค้าอาจส่งตัวอย่างสีมาเพื่อให้ยึดตามนั้น


 -     ดำเนินการพิมพ์

 


      เมื่อลูกค้าตรวจปรู๊ฟเสร็จแล้วนำส่งfileงานทำเพลทและทำบล็อคในขั้นนี้ลูกค้าจะแก้ไขงานไม่ได้แล้ว 

เมื่อได้เพลทแล้วจะดำเนินการพิมพ์งาน


     ขั้นตอนหลังจากพิมพ์เสร็จ
        3.1 ถ้างานมีเคลือบยูวีจะต้องนำงานไปเคลือบยูวีก่อน
        3.2 ถ้างานจะต้องปั้มรอบพับ หรือพับงาน จะต้องนำงานไปพับก่อน
        3.3 ถ้างานจะต้องปั้มไดคัท จะต้องนำงานไปปั้มก่อน
        3.4 ดำเนินการเย็บเล่ม หรือ ไสกาว ตามที่ลูกค้าต้องการ
        3.5 งานเสร็จแล้วจัดส่งลูกค้าตามที่ลูกค้ากำหนด
       

บริษัท เจอาร์ พรินติ้ง แอนด์ คอมพิวท์ จำกัด

96/24 ซอยหมู่บ้านสุขเจริญ ถนนเทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540  

  เวลาติดต่อ    จันทร์ - ศุกร์      8.30  -  17.30  น.

                    เสาร์                8.30 -   12.00  น 

                    พักเที่ยง          12.00 -   13.00  น

  โทร 02 7065414, 02 706 5180   แฟกซ์   02 706 5472 

  email:   kpirin@gmail.com

Visitors: 31,510