แฟ้มกระดาษ

 

แฟ้มกระดาษ แฟ้มเอกสาร นอกจากจะนำมาใช้ใส่เอกสาร ใบแทรกแล้ว  ปกแฟ้มสวยงามยังช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย

นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์และองค์กร โรงพิมพ์ เจอาร์

รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์สอดสีสี่สี

ด้วยระบบออฟเซ็ทคุณภาพสูงในราคาที่คุณประทับใจ

โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษา

 

 

 

แฟ้มจะมีรูปร่างเป็นกระดาษหนาพับเป็นปก ส่วนล่างของด้านในปกจะพับเป็นกระเป๋า

สำหรับสอดใส่เอกสาร กระเป๋าดังกล่าวอาจทำไว้ฝั่งขวาฝั่งเดียวหรือฝั่งซ้ายด้วยก็ได้

กระเป๋าดังกล่าวเป็นลิ้น ประมาณ 3 นิ้ว การพิมพ์แฟ้มจะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียวหรือ

สองด้านก็ได้กระเป๋าด้านล่างมักเจาะช่องสอดนามบัตร และอาจจะสอด CD DVD ด้วย

 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแฟ้มโดยทั่วไปมี ไว้เพื่อใส่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นชุด

การทำแฟ้มมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี หรือสอดสี 4 สี แฟ้มที่เสนอให้ลูกค้า

มักจะสอดเอกสาร ใบเสนอราคา โบรชัวร์ หรือแคตตาล็อก ขนาดของแฟ้มจึงต้องใหญ่กว่า

โบรชัวร์ หรือ แคตตาล็อก เล็กน้อย (ขนาด ประมาณ 9x12 นิ้ว เมื่อพับแล้ว) ที่สันแฟ้มอาจ

มีความหนาตามจำนวนเอกสารที่จะใส่ ก่อนติดต่อ โรงพิมพ์ เพื่อขอราคา ท่านควรจะมี layout

แล้ว ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน โดยประเมินจากจำนวนลูกค้าที่ท่านจะแจก

 

อนึ่งงานพิมพ์แฟ้มที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่ท่านจะส่งให้ โรงพิมพ์ จะต้องเป็นภาพที่คมชัด

 

กระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์แฟ้ม

ต้องใช้ กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียวหรือสองหน้าหนา 360 แกรมขึ้นไป
หลังจากพิมพ์แฟ้มสามารถ เคลือบ UV เงาหรือด้าน หรือเคลือบ spot uv ปั้มนูน

แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าการปรู๊ฟงาน

 
 

 

 

ทาง โรงพิมพ์เจอาร์ จะปรูฟด้วย ink jet ในเบื้องต้นเพื่อให้ดูความถูกต้องของข้อความต่าง

เมื่อถูกต้องแล้ว จะปรู๊ฟด้วย DIGITAL เพื่อดูสีสัน เทียบกับงานจริง ในขั้นนี้ยังแก้ไขอาร์ตได้

 

 

Visitors: 31,510