สติ๊กเกอร์(Sticker)

การพิมพ์สติ๊กเกอร์ (sticker)

โรงพิมพ์ เจอาร์ พรินติ้ง รับพิมพ์ สติ๊กเกอร์ (sticker) 4สี

ออฟเซ็ท(offset) ยูวี(UV)กระดาษ มีทั้งสติ๊กเกอร์เงา และด้าน  สติ๊กเกอร์เงาจะเขียนไม่ติด สติ๊กเกอร์ขาวด้านจะเขียนติด   สติ๊กเกอร์ที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมราคาจะไม่แพง  สติ๊กเกอร์รูปทรงอื่นที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมจะแพงขื้น  เพราะต้องทำบล็อกมาเจาะ การสั่งพิมพ์ครั้งต่อไปจะถูกลง เพราะมีบล็อกแล้ว สติ๊กเกอร์(sticker) จะพิมพ์ สอดสี 4 สีก็ได้ เพื่อนำมาเป็นฉลากติดสินค้า

 

สติกเกอร์ sticker

 สติ๊กเกอร์(sticker)แบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้ 

1. สติ๊กเกอร์กระดาษ เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไป

ราคาถูก ไม่กันน้ำ  เนื้อสติกเกอร์เหมือนกระดาษทั่วไป


2. สติ๊กเกอร์ขาวเงา (CCP)


3. สติ๊กเกอร์ขาวด้าน (UCP)


4. สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน (CP)


5. สติ๊กเกอร์ประเภท ฟิล์ม


6. สติ๊กเกอร์PVC ซึ่งจะแยกชนิดออกได้ดังนี้คือ PVCใส และ PVC ขุ่น

    ทนน้ำ แต่ไม่ทนความร้อน


7. สติ๊กเกอร์PP  แยกชนิดออกเป็น PPขาวเงา และ PPขาวด้าน  และ PET

 

8. สติ๊กเกอร์ YUPO

(มีคุณสมบัติ พิเศษ คือ ผิวหน้าของสติกเกอร์สามารถกันน้ำได้ ไม่เปื่อยยุ่ย

 สติ๊กเกอร์ประเภทฟิล์มทั้งหมด จะสามารถทนความร้อน ความชื้น

และความเย็นได้ดีกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไป มาน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มบนสติกเกอร์

 

   

 

 

 

 

Visitors: 31,510